Zvani?nog cenovnika za parohijske usluge sveštenika SPC nema, a mnogi vernici se bune protiv iznosa za krštenja ili sahrane, koje sveštenici samo odre?uju.

Po principu „dogovori?emo se posle obreda“ ili „da?ete koliko imate“, pojedini sveštenici ?ak ni približno ne nagoveste sumu. Zato se, na primer, novope?eni mladenci iznenade kada ?uju da za ven?anje u nekim crkvama treba da izdvoje ?ak 200 evra. Tarifa je ve?a ukoliko žele i crkveni hor.Weiterlesen...