Najniža prose?na plata u Srbiji je ?ak 5,4 puta manja od najve?eg proseka. Toliki je raspon i me?u zaposlenima na istoj poziciji u razli?itim krajevima zemlje.

Kada biste zamislili profil radnika koga sre?a nije poslužila, on živi u Vladi?inom Hanu, u firmi koja se bavi proizvodnjom ode?e i kože. Bio on ekonomista, pravnik, službenih ili radnik, u februaru je zaradio - svega 7.416 dinara.Nasuprot njemu je jedan ekonomista koga je put doveo do Novog Beograda i uspešne banke koji prima oko 54.713 dinara.Weiterlesen...