Srbija na Vojvodinu nije samo prenela nove 153 nadležnosti ve? ?e za njihovo funkcionisanje ubudu?e izdvajati zna?ajan deo budžetskih sredstava, pišu "Novosti".

Koliki ?e biti taj iznos, tek treba da bude precizirano novim zakonom o budžetu.Zasad je sigurno samo da ?e iz republi?kog budžeta za ”pokrivanje” novih nadležnosti biti izdvojeno do sedam odsto sredstava, koliko je, ina?e, predvi?eno aktuelnim ustavom.Weiterlesen...