U Novoj Srbiji vlada jedinstvo i nema raskola unutar stranke, izjavili su lider partije Velimir Ili? i potpredsednik i gradona?elnik ?a?ka Velimir Stanojevi?.

"Gradona?elnik Stanojevi? odli?no obavlja svoju dužnost i me?u nama do sada nije bilo nikakvih nesporazuma. Mi tražimo da se više radi i u?e u nove poslove", rekao je Ili?.Weiterlesen...