Predsednik NUNS-a Vukašin Obradovi? i VD direktora Pravosudne akademije Nenad Vuji? kažu da postoji nesklad izme?u sudske prakse u zemlji i evropskih standarda.

Polaznicima Pravosudne akademije, kroz program koji ?e biti sa?injen u saradnji sa NUNS-om, novinari i medijski eksperti predo?i?e probleme koji se javljaju u sudskoj praksi u Srbiji.Weiterlesen...