NUNS traži od nadležnih da u najkra?em roku, pre stupanja na snagu izmena Zakona o javnom informisanju, dostave uputstvo i tuma?enje za sprovo?enje tog Zakona.

Od nadležnih ministarstava i Skupštine Srbije kao zakonodavca, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) je zatražio i analizu primene Zakona od njegovog usvajanja 2003. godine.Weiterlesen...