Pravila koja garantuju transparentno vlasništvo nad medijima jedini su na?in da se spre?e "zakulisne radnje" u preuzimanju akcija medijskih ku?a, ocenjuje NUNS.

NUNS u saopštenju isti?e da "prašina" koja se podigla povodom najave kompanije VAC da napusta poslove u Srbiji pokazuje da su odnosi na medijskoj sceni u Srbiji, 10 godina nakon pada režima Slobodana Miloševi?a, ostali neure?eni.Weiterlesen...