Organizacije civilnog društva nezadovoljne Zakonom o volontiranju, jer tretira volontiranje kao radno-pravni odnos, a ne kao dobrovoljnu inicijativu gra?ana.

Kriti?ne odredbe u zakonu ti?u se obaveza koje imaju organizatori volontiranja i koje ih finansijski previše optere?uju, naglasili su u?esnici okruglog stola.Weiterlesen...