Uo?i posete hrvatskog premijera Ive Sanadera Beogradu, gra?ani o?ekuju poboljšanje, pre svega, ekonomskih odnosa dve zemlje.

Sanader dolazi sutra u jednodnevnu posetu Srbiji, tokom koje ?e sa najvišim srpskim zvani?nicima razgovarati o otvorenim pitanjima koja postoje u odnosima izme?u dve države. Obe strane o?ekuju poboljšanje me?usobnih odnosa koji su se drasti?no pogoršali nakon što je Hrvatska prošle godine priznala nezavisnost Kosova.Weiterlesen...