Udruženje zatvorenika Golog otoka obrati?e se Evropskom sudu za ljudska prava zbog Zakona o rehabilitaciji kojim nije regulisana naknada za pretrpljenu štetu.

Udruženje zatvorenika zloglasnog logora ovih dana je tužilaštvu podnelo krivi?nu prijavu protiv generala Jova Kapi?i?a, a planiraju da se obrate i Evropskom sudu za ljudska prava jer od 2006. kada je stupio na snagu "krnji" Zakon o rehabilitaciji nisu donete njegove izmene i dopune koje bi regulisale naknadu štete za pretrpljene strahote, piše "Danas".Weiterlesen...