Predsednica Skupštine Slavica ?uki?-Dejanovi? kaže da ?e se 24. novembra održati sednica na kojoj ?e biti razmotreni Statut Vojvodine i Zakon o nadležnostima.

Posle konsultacija sa šefovima poslani?kih grupa, ?uki?-Dejanovi?eva je rekla novinarima da ?e teku?a sednica biti prekinuta i kada u Skupštinu stigne državni budžet za idu?u, 2010. godinu.Weiterlesen...