Organizacija ameri?kih država suspendovala je ?lanstvo Hondurasa u toj organizaciji pružaju?i podršku svrgnutom predsedniku Manuelu Zelaji.

Isklju?enje Hondurasa podržale su sino? 33 od 34 države ?lanice OAD-a na vanrednoj generalnoj skupštini organizacije u Vašingtonu. ?lanstvo Hondurasa suspendovano je na osnovu Povelje OAD-a kojom je predvi?eno da neka ?lanica može biti isklju?ena ako do?e do "neustavnog prekida demokratskog reda u nekoj od zemalja ?lanica i ako diplomatski napori ne donesu rezultate".Weiterlesen...