Ameri?ki predsednik Barak Obama najavio je da ?e borbene operacije SAD u Iraku biti okon?ane 31. avgusta 2010. godine.

On je rekao da ?e i dalje u toj zemlji ostati izme?u 35.000 i 50.000 vojnika kao podrška ira?koj vladi i bezbednosnim snagama. U govoru u mornari?koj bazi u Severnoj Karolini - Kampu Ledžunu, Obama je naveo da "Irak još uvek nije bezbedan", kao i da su pred tom zemljom teški dani, ali je dodao da njegova administracija namerava da povu?e sve snage iz Iraka do kraja 2011. godine.



Weiterlesen...