Ameri?ki predsednik Barak Obama izjavio je da ne može da da kona?nu ocenu svog predsednikovanja, ali je ocenio da ima "prili?no dobro prolazno vreme".

Ameri?ki predsednik je naveo svoja dostignu?a, kao što je spre?avanje potpunog privrednog kolapsa, tako što je spasio finansijsko tržište i automobilsku industriju, i u svoje uspehe dodao usvojanje zakona o zdravstvenom osiguranju.Weiterlesen...