Predsednik SAD Barak Obama potpisao je u Vašingtonu zakon o sveobuhvatnoj reformi ameri?kog finansijskog sistema.

Vladi je na ovaj na?in data novu nadležnost da razbija kompanije koje ugrožavaju ekonomiju, baca više svetla na finansijsko tržište koje je izbeglo nadgledanje regulatora i formira novu agenciju za zaštitu potroša?a u njihovim finansijskim transakcijama.Weiterlesen...