Ameri?ki predsednik Barak Obama ocenio je da ameri?ki sistem zdravstvene zaštite predstavlja teret za ekonomiju SAD.

U nastojanju da pokrene reformu zdravstvene zaštite, Obama je na konferenciji u Beloj ku?i okupio 120 stru?njaka - od doktora i pacijenata do predstavnika osiguravaju?ih kompanija i poslanika, da raspravljaju o mogu?im pristupima. Ekonomska kriza u SAD zadatak ?ini još kriti?nijim, rekao je Obama koji je postavio cilj da se do kraja 2009. usvoje sveobuhvatne mere za promenu zdravstvene zaštite.Weiterlesen...