Predsednik SAD Barak Obama uverava Kana?ane da njegova zemlja ne podiže protekcionisti?ku ogradu zbog ekonomske krize.

Na prvom državni?kom putovanju van SAD, on je u Kakadi rekao da je njegov plan da pove?a trgovinu, a ne da je smanji. Cilj posete Kanadi bio je da spre?i zahla?enje odnosa sa severnim susedom.Weiterlesen...