Plan Baraka Obame predvi?a 275 milijardi dolara za zaustavljanje talasa prinudnih prodaja ku?a vlasnika koji nisu u stanju da otplate hipotekarne kredite.

Ameri?ki predsednik objavio je dugo o?ekivani plan za borbu protiv krize na ameri?kom hipotekarnom tržištu. "Svi pla?amo cenu zbog ove hipotekarne krize i svi ?emo platiti ?ak i ve?u cenu ukoliko dopustimo da se ova kriza produbi - kriza koja razjeda vlasnike ku?a, srednju klasu i sam 'ameri?ki san'", rekao je sino? Obama obrazlažu?i plan.Weiterlesen...