Zakonom je predvi?ena obaveza vlasnika parcela da uklanjaju ambroziju i da je uništavaju, kaže direktor inspektorata Ministarstva poljoprivrede Dušan Pajki?.

Ukoliko se vlasnici zemljišta na kome se ne suzbija ambrozija ogluše o Zakon, nisu isklju?ene ni krivi?ne prijave. Pajki? za B92 navodi da su i dalje najugroženiji delovi neobra?eno poljoprivredno zemljište, delovi pored puteva i železni?kih pruga i nasipi pored reka.Weiterlesen...