Poslodavci u Srbiji ?e od 24. maja biti u obavezi da primenjuju odredbe koje se odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Prema odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je stupio na snagu u maju 2009. godine, obaveza poslodavca koji ima od 20 do 49 zaposlenih bi?e da u radni odnos primi jednu osobu sa invaliditetom. Preduze?a u kojima radi 50 i više zaposlenih mora?e da uposle dve osobe sa invaliditetom, a na svakih narednih 50 zaposlenih po jednu.Weiterlesen...