Zaštitnik gra?ana, Saša Jankovi? kaže, povodom Dana slobode medija, da su slobodni mediji garant prava na blagovremeno, potpuno i objektivno informisanje.

Rešavanje ubistava i pokušaja ubistava novinara, zaštita i podrška istraživa?kom novinarstvu, stvaranje uslova za fer utakmicu na lokalnom, regionalnom i nacionalnom medijskom tržištu i zaštita ekonomskih i socijalnih prava novinara, od najve?eg su zna?aja za slobodu medija u Srbiji, ocenio je Jankovi? povodom Dana slobode medija.Weiterlesen...