Za godinu dana postojanja, Fond “Humano srce Šapca” uspeo je da reši stambeno pitanje deset porodica.

Fond “Humano srce Šapca”, koji danas obeležava godinu dana rada, pored domova za deset porodica uspeo je i da prikupi pet miliona dinara donacija, a od toga je ukupno 4,5 miliona dinara raspore?eno za razli?ite vrste pomo?i korisnicima Fonda.Weiterlesen...