Nova Srbija (NS) je saopštila da su no?as obijene strana?ke prostorije u Zemunu i zatražila od policije da otkrije po?inioce i rasvetli doga?aj.

U saopštenju NS navodi se da je pri obijanju strana?kih prostorija pri?injena manja materijalna šteta od oko 50.000 dinara, kao i da je policija izvršila uvi?aj o tome.Weiterlesen...