"Zelenilo Beograd" objavilo je, po nalogu gradona?elnika, dokumentaciju o stanju i rekonstrukciji drvoreda na Bulevaru kralja Aleksandra.

Zainteresovani gra?ani, na sajtu www.zelenilo.rs mogu da preuzmu elaborate o stanju platana iz 2006. i 2008. godine. Sa detaljima u vezi sa zamenom drvoreda na Bulevaru, gra?ani mogu da se upoznaju i u prostorijama "Zelenila", na Malom Kalemegdanu broj 8, od 10 do 14 sati, gde ?e se pored stru?njaka tog preduze?a, nalaziti i autori studija, saopštilo je "Zelenilo".Weiterlesen...