Visoki savet sudstva objavio je spisak imena više od 2000 reizabranih i novih sudija za funkcije u sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Time je uz izmenu više od 400 tužilaca, ?ija su imena objavljena u sredu, okon?an personalni deo reforme pravosu?a, jer novi sistem rada po?inje od 1. januara.Weiterlesen...