Objedinjavanje fondova penzionog osiguranja zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika predvi?eno za 1. januar 2008.

Zajedni?ki penzioni fond ima?e više od milion i po korisnika, kao i dva i po miliona osiguranika. Direktorka Sektora za odnose sa javnoš?u Fonda za penziono i invalidsko osiguranje Jelica Timotijevi? rekla je da penzioneri u Srbiji ne?e biti ošte?eni u procesu konsolidacije i objedinjavanja penzionih fondova.


Weiterlesen...