Radnicima koji su oboleli posle rada na raš?iš?avanju ruševina Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, ponu?ena je nagodba od 675 miliona ameri?kih dolara.

Nagodba je rezultat višegodišnjih napora i pregovora izme?u ošte?enih i kompanije Dabl-ju-ti-si Keptiv Inšurans, koju je osnovala Vlada u cilju rešavanja pravnih pitanja posle 11. septembra. Pravni zastupnici ošte?enih i gradski zvani?nici veruju da ?e radnici pristati na nagodbu. Ukoliko se za nagodbu izjasni manje od 95 odsto ošte?enih - dogovor otpada.Weiterlesen...