Predstavnik Konzorcijuma proizvo?a?a sirovog mleka u Srbiji Uroš Še?erov kaže da ostaje na snazi njihova odluka o obustavi isporuka sirovog mleka od nedelje.

?lanovi udruženja, koje isporu?uje 400.000 litara mleka dnevno, razgovarali su sa svojim otkupljiva?ima odnosno mlekarama i sve te informacije ?e ve?eras na sastanku Konzorcijuma biti razmotrene i donet zaklju?ak o tome šta ?e se i kako uraditi 22. avgusta, dodao je on.Weiterlesen...