Odbor Sindikata pravosu?a odlu?uje danas da li ?e zaposleni u pravosu?u potpuno obustaviti rad posle 10 dana štrajka.

Dok u sindikatu najavljuju da su male šanse da se rad nastavi, u Vladi pozivaju štrajka?e da prihvate ponu?en socijalni program. Potpunom obustavom rada funkcionisanje sudova u zemlji bilo bi onemogu?eno, a predsednica tog sindikata Slavica Živanovi? izjavila je za B92 da ?e Odbor na današnjoj sednici najverovatnije odlu?iti da potpuno obustavi rad.


Weiterlesen...