Ministarka pravde Snežana Malovi? kaže da se vrednost privremeno ili trajno oduzete imovine proistekle iz kriminala, procenjuje na oko stotinu miliona evra.

Malovi?eva je na okruglom stolu o primeni Zakona o oduzimanju imovine ste?ene kriminalom, navela da je do sada nakon okon?anja sudskog postupka i donošenja pravosnažne presude, u dva slu?aja trajno oduzeta imovina za koju nije bilo dokazano legalno poreklo.Weiterlesen...