1. septembra ?e se pove?ati broj neraspore?enih nastavnika, pa se o?ekuje da oko 200 prosvetara ne?e imati posla, piše "Blic".

Drugih radikalnijih rezova ne?e biti, ?ime se sprovo?enje dugo najavljivane racionalizacije u prosveti prolongira bar za još godinu dana.Weiterlesen...