Tužilaštvo za ratne zlo?ine Srbije odbacilo je krivi?nu prijavu koju je protiv funkcionera SNS Borislava Pelevi?a podnela odbrana Vojislava Šešelja.

Tužilaštvo je utvrdilo da ne postoji osnovana sumnja da je Pelevi? izvršio ratni zlo?in protiv civilnog stanovništva u Zvorniku 1992. godine, niti da je odgovoran za zlo?ine Srpske dobrovolja?ke garde na teritoriji Bijeljine i Hrvatske, navedene u krivi?noj prijavi.Weiterlesen...