Direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kova?evi?-Vu?o rekla je da je sud u Beogradu odbacio tužbu koju je protiv nje podneo Aleksandar Tijani?.

Kova?evi?-Vu?o rekla je da je sud u prvostepenom krivi?nom postupku odbacio kao neblagovremenu tužbu za uvredu i klevetu koju je generalni direktor Radio-televizije Srbije Aleksandar Tijani? podneo 2006. godine protiv nje, kao izdava?a knjige "Slu?aj službenika Aleksandra Tijani?a".Weiterlesen...