Pretresno ve?e Haškog tribunala odbilo je zahtev Radovana Karadži?a da prekine su?enje na 30 dana kako bi mogao da prou?i ratne zabeleške Ratka Mladi?a.

Predsedavaju?i sudija O Gon Kvon obraložio je da prekid su?enja "ne bi bio u interesu pravde", ocenjuju?i da je Karadži? od 12. aprila, kada su mu Mladi?evi dnevnici dostavljeni, imao dovoljno vremena da ih prou?i.Weiterlesen...