Skupštinski Odbor za saobra?aj i veze nije usvojio amandman ombudsmana Saše Jankovi?a koji se odnosi na ?lan 128. predloga Zakona o elektronskim komunikacijama.

Odbor je usvojio drugi Jankovi?ev amandman na ?lan 130. ovog Zakona koji Povereniku za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti omogu?ava da nadzire primenu zakona.Weiterlesen...