Vanraspravno ve?e Suda Bosne i Hercegovine odbilo je molbu Ministarstva pravosu?a Hrvatske za izru?enje Branimira Glavaša.

Glavaš je pobegao iz Hrvatske u BiH, nakon što mu je izre?ena kazna zatvora od 10 godina zbog ratnih zlo?ina po?injenih u Osijeku nad srpskim civilima. Sud je zaklju?io da Zakon o krivi?nom postupku BiH isklju?uje mogu?nost izru?enja bosanskohercegova?kih državljana i da takva obaveza za BiH nije predvi?ena bilo kojim me?unarodnim pravnim aktima.Weiterlesen...