Upravni sud odbio je žalbe odbornika DSS-a Nebojše Bakareca, protiv odluka Skupštine Beograda u vezi sa zamenom mandata odbornika vladaju?e koalicije.

Sedam odbornika zamenjeno je jer su bili u sukobu interesa, a DSS je tvrdio da je vladaju?a koalicija u proceduri zamene izgubila ve?inu i da novi odbornici nisu mogli da budu ra?unati u kvorum u odlu?ivanju po pitanju potvr?ivanja sopstvenih mandata.Weiterlesen...