Radnici autotransportnog preduze?a Morava odblokirali su autobusku stanicu u Vrnja?koj Banji, a u ponedeljak ?e pokrenuti i autobuse, posle 4 meseca štrajka.

Na prekid štrajka su se odlu?ili pošto je Privredni sud u Kraljevu doneo rešenje da za privremenog zastupnika kapitala bude postavljen Veroljub Stojkovi?, iz redova malih akcionara.Weiterlesen...