Gr?ki ministar spoljnih poslova Dimitris Drucas istakao je prilikom razgovora sa šefom dipomatije Vukom Jeremi?em, odli?an nivo odnosa Gr?ke i Srbije.

On je dodao da je pritom za postizanje tog cilja "veoma važan preduslov poštovanja principa dobrosusedstva kojem Gr?ka pridaje posebnu važnost".Weiterlesen...