Potpisivanje sporazuma zme?u Turske i Jermenije, predvi?eno za danas, odloženo je u zbog teško?a u poslednjem trenutku", saopšteno je ve?eras u Cirihu.

Turska i Jermenija trebalo je danas da potpišu u Cirihu sporazume kojima ?e dve zemlje zvani?no uspostaviti diplomatske i bilateralne odnose. Izvori bliski ameri?koj delegaciji javili su da je teško?a nastala oko govora koji treba da budu izre?eni tokom ceremonije potpisivanja sporazuma.Weiterlesen...