Predstavnici srpskih sela sa centralnog Kosova dogovorili su se sa predstavnicima KEK -a da se planirano isklju?enje struje tim naseljima odloži do 11. maja.

Do tada srpska doma?instva treba da se upoznaju sa ugovorom, po kojem ?e za april i maj pla?ati paušal od 26 evra.Potom ?e se struja napla?ivati na osnovu potrošnje.Weiterlesen...