Su?enje bivšem direktoru RTS Dragoljubu Milanovi?u, optuženom za zloupotrebe u dodeli stanova, odloženo je za 25. februar zbog nedolaska svedoka.

Sudija Bojana Paunovi? kaznila je svedoka Slavoljuba Milenkovi?a sa 10.000 dinara jer se nije odazvao sudskim pozivima.Weiterlesen...