Su?enje bivšim pripadnicima DB-a za pomaganje u pokušaju ubistva Vuka Draškovi?a u Budvi 2000. godine, odloženo je zbog zahteva odbrane za izuze?e tužioca.

Predsednik peto?lanog sudskog ve?a Okružnog suda u Beogradu Milenko Cvijovi? odložio je po?etak su?enja za sutra u 10.30, do kada bi o zahtevu za izuze?e zamenika okružnog tužioca u Beogradu Vojislava Šoški?a trebalo da odlu?i okružna tužiteljka Zagorka Dolovac, kojoj ?e biti dostavljeni spisi predmeta.Weiterlesen...