Su?enje Sretenu Joci?u zbog podstrekavanja na ubistvo Gorana Marjanovi?a odloženo je za 12. april zbog nedolaska njegovog branioca Vladimira Petrovi?a.

Joci? se me?utim požalio sudskom ve?u na ?elu sa novim predsednikom sudijom Majom Ili? da on nije obavešten da li je njegov branilac po službenoj dužnosti (koji je bio angažvan samo u toku saslušanja svedoka - Zorana ?or?evi?a 26. oktobra prošle godine) razrešen te dužnosti, a isto je naveo i kao opravdanje za izostanak advokata Petrovi?a.Weiterlesen...