Su?enje Veliboru Baki?u i Milošu Raši?u za ubistvo Smaila Tari?a odloženo je pošto ih sudska straža nije privela na su?enje u Okružnom sudu.

Sudija Višeslava Cvetkovi? navela je da nema informacije zbog ?ega Baki? i Raši? nisu dovedeni u sud iz Okružnog zatvora u Beogradu, pa je odložila nastavak su?enja za sutra kada bi trebalo da bude saslušano niz svedoka.Weiterlesen...