Sinod SPC odlu?io je da se sve?ano ustoli?enje novog srpskog patrijarha odloži za jesen, navodi se na sajtu SPC.

"Razlog odlaganja je kratko?a raspoloživog vremena za adekvatnu organizacionu i logisti?ku pripremu ovog zna?ajnog duhovnog doga?aja, kao i potreba da visoki gosti, doma?i i iz sveta, imaju mogu?nost da se odazovu, a ne da zbog kratkog roka to ne mogu da u?ine", navodi se u saopštenju.Weiterlesen...