Vlada Srbije danas je na telefonskoj sednici donela zaklju?ak o restrukturiranju duga "Azotare" Pan?evo kojim se predvi?a konverzija duga u državni kapital.

Kako je re?eno u Vladi Srbije, zaklju?kom je kompanijama koje potražuju sredstva od "Azotare" predloženo da tako?e taj dug konvertuju u svoje vlasništvo nad kapitalom "Azotare".Weiterlesen...