Vlada Srbije usvojila je danas Program dugoro?nog stambenog kreditiranja za period januar-decembar 2009. godine.

Gra?anima koji nemaju stan, Program omogu?ava kupovinu ili izgradnju stambenih jedinica uz subvenciju države. "Uslov je da gra?ani imaju platu manju od 100.000 dinara mese?no i da su to stanovi do 50 kvadrata, odnosno to je subvencija do 40.000 evra", rekao je novinarima ministar poljoprivrede Saša Dragin posle sednice Vlade.Weiterlesen...