Javno-komunalnom preduze?u Informatika ove godine je izdvojila 1.8 miliona dinara za svoje radnike koji ?e uživati u odmoru na Zlatiboru u Vili Marina.

Zahvaljuju?i Novosa?anima i njihovom savesnom pla?anju ra?una Informatika je imala dobit od ?ak 17 miliona dinara od ?ega je milion i osamsto hiljada izdvojila da bi svoje radnike poslala na oporavak i rekreativni odmor.Weiterlesen...