Me?unarodni monetarni fond je odobrio Isladnu kredit od 160 miliona dolara za prevazilaženje posledica globalne ekonomske krize.

Ovaj kredit predstavlja tre?u tranšu linije vredne 2,2 milijarde dolara, koju je MMF odobrio Islandu, ozbiljno pogo?enom globalnom ekonomskom krizom. Rejkjavik je ranije dobio dve transe, od kojih je poslednja pristigla u oktobru, ali je tre?a odložena zbog spora Islanda sa Velikom Britanijom i Holandijom.



Weiterlesen...